New website layout

Visst har du sett att jag har gjort en ny layout på hemsidan!? En renare men mer innehållsrik hemsida har det blivit! Jag hoppas att du ska känna igen dig även om den skiljer sig en del från den tidigare. Ett tips är att kolla in vad som finns under Grafisk design då min portfolio har uppdaterats med en hel del arbeten. Jag har även skaffat flera online portfolios som du kan hitta längst ner bland de orange symbolerna samt under sidan Länkar. Hemsidan har nu också en valbar språkfunktion som du hittar längst upp till höger, men startläget är alltid på svenska. Nytt år och ny hemsida! Snart releasar jag något riktigt i nyhetsväg, även om jag smygstartat lite med spår här på bloggen...

Sure you have seen that I have made a new layout on the website !? A cleaner but more comprehensive website, it has become! I hope you will recognize even if it differs somewhat from the previous one. One tip is to check out what's under Graphic Design since my portfolio has been updated with a lot of work. I have also acquired several online portfolios which you can find at the bottom of orange symbols and at the page Links. The website has also now a selectable language feature that you will find at the top right, the starting position is in Swedish. A new year and a new website!