Mönsterkvällar

Jag är ju ett stort fan av mönster! Jag tycker att det är roligt att göra mönster, det är något med upprepningen som jag gillar, att det blir något nytt när det blir många av en form eller en bild. Det har varit en ganska lång period nu som jag känt någon slags broms eller kanske prestationsångest i mitt mönsterskapande. Jag tror att jag tänker för mycket på vad som ska gillas av den stora massan istället för att följa min lust. Jag tänker råda bot på det med mönsterkvällar framöver, då jag ska designa utan att bedöma så mycket och utan att känna mig stressad. Här är några smakprov!

I'm a big fan of patterns! I think it is fun to make patterns, it is something with the repetition that I like, that there will be something new when it gets many of a form or a picture. It's been quite a long period now that I felt some kind of brake or perhaps performance anxiety in my pattern making. I think I think too much about what is to be liked by the masses instead of following my delight. I intend to remedy it with pattern evenings to come, then I will design without so much judgment and stress. Here are some sneak peeks!