Månadens Designer Hanna Dalrot

Jag har varit nyfiken på henne en tid. Hon har ett eget uttryck, hon har nominerats till designpriset Nova, hon är en av grundarna till Viltra Designstudio och hon arbetar idag som designer på IKEA. Månadens Designer i mars är Hanna Dalrot! 

1. Berätta hur det är att arbeta med design på IKEA!

När jag tog min examen från Beckmans designhögskola så blev jag tilldelad ”IKEA-stipendiet” en fem månader lång praktikperiod på IKEAs designavdelning i Älmhult. Det var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse! Som praktikant på IKEA så arbetar man med egna projekt och min praktikperiod var otroligt spännande och lärorik. Jag kände direkt att jobbet passade mig väldigt bra och efter mina fem månader i Älmhult så fortsatte jag att arbeta som frilansdesigner. Sedan september så arbetar jag som inhouse desiger på IKEA of Sweden i Älmhult. 

Jag upplever att jag har världens roligaste jobb! Arbetet är väldigt omväxlande och ingen dag är den andra lik. Jag arbetar i flera projekt parallellt. Ofta befinner sig projekten i olika faser och det är skönt att varva olika uppgifter under dagen. Jag arbetar först med skisser och modeller och går sedan vidare till att rita digitalt. Den digitala ritningen resulterar ofta i en fullskalemodell för att få rätt uppfattning om produktens proportioner. 

Designavdelningen ligger i Älmhult och jag får ofta frågan om hur det är att bo där. Jag veckopendlar från Stockholm och är i Älmhult under veckorna. Det är ju en aspekt av jobbet, men jag trivs väldigt bra med att pendla och att bo i Älmhult. Det gör också att jag kan fokusera väldigt mycket på mitt jobb när jag är nere i Småland. Att ha nära till skogen tror jag ger energi till min kreativa process. 

Textila Landskap /// Jag växte upp i en dal omgiven av berg. Nyanser av ljus, strukturer av mark, kalhyggen, trädstammar, älvens spegel och bergens silhuetter. Naturens uttryck, min inspiration, mitt verktyg och min kreativitet. Dessa element har legat till grund för en kreativ och konstnärlig process där det textila experimentet stått i fokus. Med silhuetter som utgångspunkt och inspiration har jag skapat en kollektion textila mönster där naturens uttryck möter det tredimensionella rummet.

Textila Landskap /// Jag växte upp i en dal omgiven av berg. Nyanser av ljus, strukturer av mark, kalhyggen, trädstammar, älvens spegel och bergens silhuetter. Naturens uttryck, min inspiration, mitt verktyg och min kreativitet. Dessa element har legat till grund för en kreativ och konstnärlig process där det textila experimentet stått i fokus. Med silhuetter som utgångspunkt och inspiration har jag skapat en kollektion textila mönster där naturens uttryck möter det tredimensionella rummet.

2. Vilka är de största skillnaderna i att arbeta med design på ett så stort företag som IKEA och att driva eget företag i designbranschen tycker du?

Det finns både stora och små skillnader i att arbeta på ett stort och ett litet företag. Jag har tidigare drivit en egen designstudio tillsammans med Industridesignern Erik Westerdahl. Min designprocess fungerar på samma sätt oavsett om jag jobbar i mitt egna företag eller för IKEA. Sen är det skillnader i hur man jobbar och resultatet av ett projekt. Jag ser mitt skapande som en möjlighet att förbättra människors vardag estetiskt och funktionellt. I mitt arbete på IKEA får jag möjlighet att rita produkter som kan komma att möta en hel värld. Det känns otroligt häftigt! Att jobba tillsammans med andra ger olika infallsvinklar på processen. När man har ett samtal omkring ett projekt kommer man ofta fram till lösningar som man kanske inte skulle ha kommit på själv.

I mina projekt arbetar jag tillsammmans med designers, produktutvecklare och tekniker. Att få ta del av mina kollegors material- och produktionskunskap är otroligt spännande och lärorikt. Att arbeta med andra ger energi både till mig , min process och till mina produkter. 

Lampan Snöbär ///  Lampan Snöbär gjorde jag på sista året på Beckmans Designhögskola. Tanken var att göra något på temat kristallkrona. Jag valde att arbeta med snöbollsbusken som utgångspunkt. Lampan blir ett uttryck för naturens detaljer, samspelet mellan den sköra kvisten och klustret av stora bär.

Lampan Snöbär ///  Lampan Snöbär gjorde jag på sista året på Beckmans Designhögskola. Tanken var att göra något på temat kristallkrona. Jag valde att arbeta med snöbollsbusken som utgångspunkt. Lampan blir ett uttryck för naturens detaljer, samspelet mellan den sköra kvisten och klustret av stora bär.

3. Hur tänker du när du designar nya egna produkter gällande dina egen lust/ditt eget uttryck samt försäljningen av dem/vad andra ska tycka om dem?

Jag ser mitt skapande som en kombination mellan det tredimensionella och det grafiska. Ofta kommer idéerna till mig som som silhuetter. Snabba skisser på en silhuett blir som ett grafiskt mönster och idéerna går från platt skiss till tredimensionell form genom modellbygge. Det är i modellbygget som jag styr proportionerna och uttrycket genom att vrida och vända på formerna.

När man arbetar i processen med att ta fram en ny produkt så är det många olika tankar, inspiration och idéer som tillsammans blir den färdiga produkten. Som formgivare vill man givetvis att slutprodukten ska kommunicera det som varit viktigt i processen. Kanske har en speciell inspiration legat till grund för produkten. Jag är uppväxt i en liten by i norra Dalarna och jag hämtar mycket av min inspiration från naturen. Då är det fint om kunden kan se kopplingen mellan naturen och produktens uttryck såsom färg, struktur och silhuett. 

För mig är produktionsprocessen och produktens mottagande på marknaden intressanta delar som jag arbetar aktivt med i min designprocess. Självklart så funderar man på hur en produkt kommer att mottas på marknaden. Hur en produkt mottas påverkas även av kontexten runt omkring. Vart säljs produkten? Hur ser förpackningen ut? Förstår kunden produktens funktion?

Jag tror att det kan vara hämmande för processen att fastna för mycket i dom tankarna. Man måste försöka lita på att processen kommer att leda fram till ett intressant slutresultat. 

Silhuetts /// Ett samtida bestick med en stark karaktär där jag arbetat med att förenkla och förstärka det traditionella silverbestickets ornamenterade kant. Besticket Silhuett formgavs hösten 2010 under ett samarbetsprojekt med bestickstillverkaren Gense/Mema GAB.

Silhuetts /// Ett samtida bestick med en stark karaktär där jag arbetat med att förenkla och förstärka det traditionella silverbestickets ornamenterade kant. Besticket Silhuett formgavs hösten 2010 under ett samarbetsprojekt med bestickstillverkaren Gense/Mema GAB.

I have been curious about her for a while. She has got her own expression, she has been nominated for the Design Award Nova, she is one of the founders of Viltra Design Studio and she currently works as a designer at IKEA. Designer of the Month in March is Hanna Dalrot!