My favourite quotes

Citat och ordspråk är något som kan styra bort negativa tankar och göra att fokus bibehålls på det som är positivt och ger energi, och inte tvärtom. I alla fall är det så för mig. Idag delar jag med mig av tre av min favoritcitat! Tyvärr vet jag inte ursprunget på de två första, den sista har jag faktiskt hittat på en förpackning från Ica Home! Har du ett citat som betyder mycket för dig får du gärna dela med dig i kommentarsfältet!

Quotes and proverbs is something that can steer away negative thoughts and make that the focus is maintained on the positive and provide energy, and not vice versa. In all cases is it for me. Today I share three of my favorite quotes! Unfortunately, I do not know the origin of the first two, but I have found the last on a package for Ica Home! Do you have a quote that means a lot to you, feel free to share it in the comments!