Produktdesign Sörmlands Museum

För ungefär ett år låg sig dessa förvaringsmappar som jag tagit fram till Sörmlands Museums butik uppradade och klara för leverans i studion. Mapparna finns i fyra utföranden med namnen Register, Pappersbruket, Viken och Masur. Inspirationen till produkterna är hämtad från Sörmlands Museums arkiv, mapparna är därefter designade och handtillverkade i studion. I dessa kan du förvara minnen, fotografier, komihåg eller varför inte skisser eller dikter?

About a year low these storage folders that I have developed for Sörmlands Museum shop lined up and ready for delivery in the studio. The folders are available in four versions with the names Register, Papersbruket, Viken and Masur. The Inspiration comes from Sörmlands Museum's archives, the folders are then designed and hand made in the studio. In these, you can store memories, photographs, remembering or perhaps sketches and poems!?